Zaznacz stronę

Zawód taksówkarza jest zawodem, którego wykonywanie reguluje ustawa o transporcie drogowym. Jednym z obowiązków kierowcy taksówki jest obowiązek posiadania identyfikatora, dzięki któremu każdy pasażer może upewnić się, że wybiera się w podróż z osobą, która posiada licencję uprawniającą do świadczenia usług w zakresie przewozu osób.

Czym dokładnie jest licencja kierowcy taksówki i czy każdy kierowca musi ją mieć? Jak ją wyrobić, w jakim urzędzie złożyć wniosek i jakie załączniki powinien on zawierać? Czy w przypadku pracy w aplikacji proces uzyskania identyfikatora wygląda inaczej niż w przypadku korporacji taksówkarskich? Co jeszcze przedsiębiorcy pracujący jako kierowcy taksówek powinni wiedzieć?

Czym jest identyfikator kierowcy taksówki?

Identyfikator jest dokumentem zawierającym dane osobowe kierowcy taksówki, jego aktualną fotografię, numer identyfikatora, numer licencji, numery boczne taksówki oraz termin ważności. Wydawany jest razem z licencją na wykonywanie transportu w zakresie przewozu osób taksówką. Jest to dokument imienny, a taksówkarz nie może udostępniać go osobom trzecim. Licencja wydawana jest na okres od 2 do 50 lat.

Czy każdy kierowca taksówki musi mieć identyfikator?

Tak, obowiązuje nakaz posiadania identyfikatora przez kierowcę taksówki. Ponad to każdy kierowca, na podstawie przepisów o transporcie drogowym, zobowiązany jest do posiadania tabliczki informacyjnej zawierającej numer rejestracyjny pojazdu oraz numer licencji i do umieszczenia jej na przedniej szybie swojego pojazdu. Kierowca powinien otrzymać również stosowny wpis w dowód rejestracyjny.

Warto też wiedzieć, że niektóre gminy podpisały porozumienie, dzięki któremu taksówkarze mają prawo wykonywania pracy w ramach nie tylko swojej, ale także sąsiadujących gmin. Warto więc skontaktować się z właściwym urzędem gminy i sprawdzić, które z nich zawarły odpowiednie porozumienie w tej sprawie. Oczywiście kierowca nie ma obowiązku wyrabiania identyfikatora na przejazdy w kilku gminach – może wyrobić identyfikator na przewozy w tylko jednej. Od tego zależy wysokość opłaty za identyfikator.

Jak wygląda proces wyrabiania identyfikatora?

Aby zdobyć uprawnienia do wykonywania pracy kierowcy taksówki, należy spełnić określone przepisami wymagania i złożyć odpowiednie dokumenty do urzędu gminy. Ale proces ten może się z perspektywy samego kierowcy taksówki różnić w zależności od tego, czy planuje on podjąć pracę w ramach aplikacji czy też w korporacji taksówkarskiej.

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania identyfikatora TAXI?

Zupełnie oczywistym wydaje się fakt, że każdy kierowca powinien mieć aktualny dowód osobisty oraz prawo jazdy. Ale lista dokumentów, które przyszły kierowca musi złożyć, aby otrzymać licencję i identyfikator, jest dłuższa i obejmuje:

  • aktualną fotografię kierowcy taksówki – zdjęcie takie jak do dowodu osobistego,
  • psychotesty na kierowcę taksówki,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy kierowcy taksówki,
  • zaświadczenie o niekaralności – jako taksówkarz nie może pracować osoba, która była karana za „przestępstwa przeciwko zdrowiu, życiu, mieniu, obyczajności, wolności seksualnej, wiarygodności dokumentów, środowisku i bezpieczeństwu komunikacji”,
  • wniosek.

Z kompletem dokumentów należy udać się do urzędu miasta lub gminy, w której zamierzasz świadczyć usługę lub, jeśli gminy zawarły odpowiednie porozumienie, w urzędzie jednej z nich (takie porozumienia obowiązują między innymi na terenie Warszawy, miasta Poznania czy miasta Łodzi). Wniosek można złożyć również elektronicznie.

Dlaczego warto pracować w aplikacjach Uber i Free Now?

Praca z partnerem flotowym aplikacji zrzeszającej taksówkarzy to doskonała opcja dla wszystkich, którzy chcą pracować w zawodzie kierowcy TAXI, a równocześnie nie chcą lub nie mogą założyć własnej działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, że znakomita większość korporacji wymaga założenia działalności gospodarczej, natomiast partnerzy flotowi np. aplikacji Uber czy Free Now – nie.

Aby więc świadczyć usługi przewozów TAXI w ramach pracy dla partnera aplikacji, wystarczy złożyć w biurze lub wysłać zeskanowane dokumenty – zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie lekarskie, prawo jazdy, dowód osobisty i zdjęcie oraz wypełniony wniosek. Firma składa wszystkie dokumenty do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy. Czas oczekiwania na wydanie licencji wynosi 30 dni. Dobra wiadomość jest taka, że w aplikacjach Uber czy Freenow można rozpocząć pracę bez identyfikatora.

zbliżenie na dach taksówki

Co jeszcze warto wiedzieć?

Do obowiązków, które obejmują wszystkich kierowców TAXI, należą posiadanie licencji i identyfikatora, przygotowanie pojazdu (taksometr elektroniczny) odpowiednie oznakowanie pojazdu poprzez zainstalowanie na dachu pojazdu żółtej lub białej lampy z napisem TAXI.

Natomiast w poszczególnych gminach obowiązywać mogą również inne, bardziej szczegółowe wymagania dotyczące oznakowania taksówki – na przykład w Łodzi numer boczny i herb miasta muszą znajdować się na przednich drzwiach pojazdu. W niektórych gminach herb należy umieścić nad, a w innych pod numerem bocznym pojazdu.

Więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych urzędów gmin – należy dostosować się do nich, bowiem za nieodpowiednie oznakowanie pojazdu grożą mandaty i zawieszenie uprawnień do wykonywania pracy do czasu uzupełnienia braków. Nie musisz się natomiast obawiać, jeśli podejmujesz pracę u partnera flotowego – możesz wypożyczyć odpowiednio przystosowane auto lub, jeśli chcesz pracować swoim samochodem, uzyskać wszelkie potrzebne Ci w tym zakresie wsparcie.

Jeśli złożony wniosek będzie niekompletny, urząd odrzuci go i wezwie Cię do uzupełnienia brakujących dokumentów, ale to przedłuży całą procedurę (pamiętaj, że czas oczekiwania na wydanie identyfikatora wynosi aż 30 dni), warto więc upewnić się, że o żadnym nie zapomniałeś. Opłata za wydanie identyfikatora uzależniona jest od okresu i obszaru obowiązywania licencji na taksówkę.

Podsumowanie

Identyfikator kierowcy TAXI oraz licencja to dokumenty, które posiadać musi każdy, kto planuje rozpocząć pracę kierowcy taksówki, a obowiązek ten nakładają przepisy o transporcie drogowym w zakresie przewozu osób taksówką. Za wykonywanie pracy taksówkarza bez ważnej licencji grozi kara finansowa 3000 zł.