Warunki wsp贸艂pracy

Ka偶da osoba zarejestrowana na stronie www.flowapps.pl zwana dalej u偶ytkownikiem, zobowi膮zana jest do przestrzegania regu艂 i warunk贸w wyznaczonych przez firm臋 Flow Apps sp. z o.o. z siedzib膮 przy ul. Proletariackiej 36 lokal 11, 93-563 艁贸d藕 zwan膮 dalej firm膮 zwi膮zanych z u偶ytkowaniem wszelkich us艂ug udost臋pnionych przez firm臋, zwanych dalej portalem.

1. Dost臋p do aplikacji

 1. U偶ytkownik portalu ma mo偶liwo艣膰 logowania w dowolnym momencie do portalu i dysponowania swoimi danymi zgodnie z polityk膮 prywatno艣ci firmy.
 2. U偶ytkownik, rejestruj膮c konto, potwierdza, i偶 wprowadzone dane nale偶膮 tylko i wy艂膮cznie do niego. W przypadku wykrycia wykorzystania innych danych firma zastrzega sobie ograniczenie dost臋pu do portalu
 3. U偶ytkownik jest zobligowany do niepodawania innym osobom swojego has艂a oraz przechowywania go w spos贸b bezpieczny i niedost臋pny dla innych os贸b. Firma nie odpowiada za szkody powsta艂e w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia danych logowania przez u偶ytkownika.

2. Warunki podj臋cia wsp贸艂pracy

 1. Mo偶liwo艣膰 korzystania z platform rozliczeniowych mo偶liwa jest jedynie dla:
  1. Os贸b prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 zarejestrowan膮 na terenie Polski
  2. Os贸b mog膮cych legalnie podj膮膰 prac臋 na terenie Polski
  3. Os贸b posiadaj膮cych zatrudnienie przez innego u偶ytkownika portalu zwanym dalej podmiotem zatrudniaj膮cym
  4. Os贸b, kt贸re wyst膮pi膮 o wyrobienie zezwolenia na prac臋 i zostanie ono wydane przez urz膮d
 2. Wyp艂ata 艣rodk贸w mo偶liwa jest jedynie na konto bankowe podane przez u偶ytkownika w portalu lub w przypadku opisanym w pkt. 1.3 na konto podmiotu zatrudniaj膮cego.
 3. Wszelkie umowy mi臋dzy firm膮 a u偶ytkownikiem nale偶 sporz膮dzi膰 przed rozpocz臋ciem korzystania z platform rozliczeniowych, firma zastrzega sobie prawo do odmowy wyp艂acenia 艣rodk贸w pieni臋偶nych otrzymanych przed zawarciem umowy z u偶ytkownikiem w przypadku podejrze艅 o dzia艂ania niezgodne z prawem lub mog膮ce zaszkodzi膰 dobru firmy.
 4. W przypadku brak aktywno艣ci powy偶ej 180 dni od dnia ostatniego u偶ycia platformy, firma zastrzega sobie prawo do rozwi膮zania um贸w z 7-dniowym terminem wypowiedzenia.
 5. Do podj臋cia wsp贸艂pracy wymagane jest konto w jednej z firm zwanych dalej po艣rednikiem: Uber Eats, Glovo.
 6. Firma nie ponosi odpowiedzialno艣ci w 偶adnej sytuacji, w kt贸rej podj臋cie wsp贸艂pracy z u偶ytkownikiem lub zako艅czenie wsp贸艂pracy wynika z przyczyn zale偶nych od po艣rednika.

3. Zasady rozliczania koszt贸w

 1. U偶ytkownik maj膮cy zawart膮 umow臋 z firm膮 ma prawo do zakupu sprz臋tu lub towaru eksploatacyjnego w imieniu firmy.
 2. Firma ma prawo bez podania przyczyny odm贸wi膰 zwrotu koszt贸w oraz przyj臋cia faktury za zakup, w szczeg贸lno艣ci gdy:
  1. Skan faktury jest nieczytelny
  2. Zakup jest niezgodny z profilem prowadzonej dzia艂alno艣ci
  3. Faktura by艂a ju偶 rozliczona we wcze艣niejszych okresach
  4. S膮 istotne podejrzenia co do 藕r贸d艂a pochodzenia lub legalno艣ci danej faktury
  5. Zakup jest niezasadny, tj, niezwi膮zany z wykonywan膮 prac膮
 3. W przypadku uznania zakupu za zasadny firma zwraca u偶ytkownikowi poniesione koszty, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami oraz zawart膮 umow膮 o zlecenie, w szczeg贸lno艣ci te dotycz膮ce eksploatacji pojazd贸w.
 4. Zwrot koszt贸w jest mo偶liwy tylko i wy艂膮cznie do wysoko艣ci kwoty uzyskanych przychod贸w podczas wsp贸艂pracy z firm膮.

4. Zasady rozlicze艅

 1. Okres rozliczeniowy zawiera si臋 mi臋dzy pierwszym a ostatnim dniem kalendarzowym rozliczonym mi臋dzy firm膮 a po艣rednikiem.
 2. U偶ytkownik mo偶e dokona膰 rozliczenia jednego lub wi臋cej okres贸w rozliczeniowych, odpowiednio po zako艅czeniu ostatniego z nich.
 3. U偶ytkownik, realizuj膮c rozliczenie podatkowe i wyp艂at臋 艣rodk贸w na swoje konto bankowe, ponosi koszty w wysoko艣ci opisanych w pkt. 6
 4. Co do zasady przyjmuje si臋, 偶e u偶ytkownik, kt贸ry w okresie rozliczeniowym przyj膮艂 w formie got贸wkowej wi臋ksz膮 kwot臋 ni偶 ta wymagana dla zaspokojenia zobowi膮za艅 wobec firmy lub podatk贸w, dokonuje rozliczenia na warunkach opisanych w pkt. 4.3. Rozliczenie zostanie to wykonane automatycznie bez informowania u偶ytkownika.
 5. Zad艂u偶enie powsta艂e w wyniku rozliczenia opisanego w pkt. 4.3 lub 4.4 nale偶y zwr贸ci膰 na konto firmy w terminie 7 dni kalendarzowych.
 6. Rozliczenie realizowane przez firm臋 nie jest us艂ug膮 w rozumieniu ustawy o us艂ugach p艂atniczych ani transakcj膮 handlow膮 i nie wymaga wystawienia faktury b膮d藕 rachunku, poniewa偶 jest tylko i wy艂膮cznie informacj膮 dotycz膮c膮 wywi膮zania si臋 z um贸w zawartych mi臋dzy firm膮 a u偶ytkownikiem.
 7. Firma nie ponosi odpowiedzialno艣ci i nie jest zobowi膮zana do korekt rozlicze艅 w przypadku gdy b艂膮d powsta艂 z winy u偶ytkownika, w szczeg贸lno艣ci, gdy dotyczy b艂臋dnie wype艂nionych um贸w.
 8. Rozliczenia s膮 realizowane automatycznie w ci膮gu 3 dni roboczych od otrzymania rozlicze艅 od po艣rednika. Firma zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wstrzymania wyp艂at je艣li nie otrzyma zap艂aty od po艣rednika. Za brak przelewu od po艣rednika firma nie ponosi odpowiedzialno艣ci.
 9. Rozliczenie b臋dzie nast臋powa膰 po wykonaniu zlece艅 co najmniej przez 10 godzin lub o minimum warto艣ci 200 z艂 brutto.

5. Zasady wypowiedzenia umowy

 1. Umowa wi膮偶膮ca u偶ytkownika z firm膮, mo偶e zosta膰 wypowiedziana przez u偶ytkownika w dowolnym momencie z 7 dniowym okresem wypowiedzenia
 2. Firma mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 u偶ytkownikowi w dowolnym momencie z 7 dniowym okresem wypowiedzenia
 3. Firma mo偶e ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzie膰 u偶ytkownikowi umow臋 w sytuacjach:
  1. Ra偶膮cego naruszenia niniejszego regulaminu
  2. Braku sp艂aty zad艂u偶enia wynikaj膮cego z pkt. 4.5
 4. Po wypowiedzeniu umowy firma zobowi膮zuje si臋 dokona膰 ostatniego rozliczenia u偶ytkownika
 5. Po wypowiedzeniu umowy, u偶ytkownik jest zobowi膮zany w terminie 7 dni dokona膰 sp艂aty wszelkich zad艂u偶e艅 wynikaj膮cych z um贸w podpisanych z firm膮.

6. Op艂aty i podatki

  1. Podczas rozliczenia u偶ytkownika, firma pobiera nast臋puj膮ce sk艂adki i podatki:
  2. Sk艂adki ZUS pracodawcy, o ile u偶ytkownik podlega obowi膮zkowym ubezpieczeniom spo艂ecznym
   1. Sk艂adki ZUS pracownika, o ile u偶ytkownik podlega obowi膮zkowym ubezpieczeniom spo艂ecznym
   2. Podatek VAT wed艂ug stawek: 23% za realizacj臋 dostaw kurierskich
   3. Sk艂adk臋 zdrowotn膮, o ile u偶ytkownik podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu
   4. Zaliczk臋 na podatek dochodowy, je艣li u偶ytkownik przekroczy艂 26 rok 偶ycia
   5. Koszty w wys. 1 % od obrotu taks贸wki, liczone na podstawie raportu fiskalnego miesi臋cznego w przypadku u偶ytkownik贸w kasy online,
   6. Koszty w wys. 5 % od obrotu taks贸wki, liczone na podstawie raportu fiskalnego miesi臋cznego w przypadku u偶ytkownik贸w taksometru
   7. Wszystkie inne ustawowe op艂aty narzucone przez ustawodawc臋 w trakcie trwania umowy
  3. Koszty rozliczeniowe pobierane jednorazowo przy rozliczeniu opisanym w pkt 4.3. oraz 4.4 w wysoko艣ci:

   – 50 z艂 dla aplikacji Uber (w cenie 3 aplikacje taxi)
   – 50 z艂 dla aplikacji Bolt (w cenie 3 aplikacje taxi)
   – 50 z艂 dla aplikacji FreeNow (w cenie 3 aplikacje taxi)
   – 30 z艂 dla aplikacji Uber Eats
   – 30 z艂 dla aplikacji Jush
   – 30 z艂 dla aplikacji Glovo
   – 30 z艂 dla aplikacji Bolt Food
   – 30 z艂 dla aplikacji Lola Market
   – 30 z艂 dla aplikacji Stuart
   – 30 z艂 dla aplikacji Xpress Delivery
 1. Op艂aty wynikaj膮ce z innych um贸w zawartych z firm膮.
 2. Jednorazowo pobierana jest op艂ata startowa w postaci 20 z艂 za stworzenie konta w systemie.
 3. Wy偶ej wymienione koszty mog膮 by膰 zmieniane adekwatnie do aktualnej sytuacji rynkowej, przy czym zleceniodawca musi poinformowa膰 zleceniobiorc膮 co najmniej tydzie艅 przed planowanym wej艣ciem w 偶ycie zmian, w przypadku niewypowiedzenia umowy przez zleceniobiorc臋 w ci膮gu 7 dni od og艂oszenia zmian, zmian臋 uznaje si臋 za wi膮偶膮c膮

7. Zasady rozliczania got贸wki

 1. Got贸wka pobrana od klient贸w w trakcie wsp贸艂pracy formalnie pozostaje w艂asno艣ci膮 firmy do dnia jej rozliczenia opisanego w pkt. 4.3 oraz 4.4
 2. Zezwala si臋 u偶ytkownikowi na dysponowanie pobran膮 got贸wk膮 w trakcie okresu rozliczeniowego bez potrzeby uzyskania na to zgody.
 3. Je艣li wysoko艣膰 pobranej got贸wki przekracza kwoty wymagane na uregulowanie podatk贸w i op艂at opisanych w pkt. 6, nale偶y j膮 zwr贸ci膰 w terminie 7 dni na konto firmy

8. Zmiany w warunkach

 1. Wszelkie zmiany w niniejszych warunkach zostan膮 opublikowane na stronie g艂贸wnej firmy oraz drog膮 e mail najp贸藕niej 7 dni przed wej艣ciem zmian w 偶ycie.
 2. U偶ytkownik nie zgadzaj膮cy si臋 na nowe warunki mo偶e w trybie natychmiastowym rozwi膮za膰 wszelkie umowy z firm膮 i dokona膰 rozliczenia na starych warunkach.
 3. Firma nie jest zobowi膮zana do informowania o ewentualnych zmianach podatkowych, co do za zasady przyjmuje si臋 偶e ka偶de rozliczenie jest zgodne z aktualnymi stawkami podatk贸w.