Zaznacz stronę

Według obowiązującego prawa, każdy samochód wykorzystywany do przewozów indywidualnych osób musi być odpowiednio wyposażony i oznaczony. Wciąż żywy jest natomiast mit, że dotyczy to jedynie taksówek, a osoby, których zajęciem jest praca w Uber czy Bolt są zwolnieni z tego obowiązku. Oczywiście nie jest to prawdą. Wszystkie samochody, którymi będą świadczone przewozy pasażerskie, muszą posiadać oznaczenia zgodne z wytycznymi danego miasta, na którego terenie będą działać. Sprawdź, jakie są aktualne wytyczne największych miast w Polsce!

Jakie oznakowanie taksówki jest obowiązkowe w Polsce?

Według Dziennika Ustaw (Dz.U.2016.2022 t.j.) dla wszystkich taksówek w całym kraju obowiązkowa jest lampa TAXI umieszczona na dachu samochodu. Lampa ta musi być barwy białej lub żółtej i powinna być dobrze widoczna z odległości 50 metrów. Pozostałe oznaczenia TAXI, tj. przykładowo nazwa i herb miejscowości, numer boczny oraz inne oznaczenia identyfikacyjne są dopuszczalne, o ile są zgodne z lokalnymi ustaleniami danej gminy lub miasta. Warto więc zwrócić uwagę, że w zależności od tego, na jakim terenie chcemy świadczyć przewozy, będą nas obowiązywać nieco inne oznaczenia.

taksówka - oznaczenie na dachu

Jak sprawdzić wymagane oznakowanie TAXI w moim mieście?

Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo oznakować taksówkę, najlepiej wybrać się do wydziału komunikacji w urzędzie miasta lub gminy. Można także spróbować odszukać informacje na ich stronie www. Większość miast udostępnia w internecie treść uchwały dotyczącej dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.

Natomiast jeśli planujesz pracować jako kierowca Bolt, Free Now czy Uber, warto skontaktować się z Flow Apps, a my pomożemy Ci przejść przez cały proces uzyskania licencji, wyposażymy w odpowiedni sprzęt, jak również zadbamy o właściwe oznaczenia, zgodne z rejonem, w którym chcesz pracować! Prościej już się nie da 🙂

Uber

Chcesz pracować jako kierowca Ubera?

Obowiązkowe oznakowanie w Warszawie

Chcąc świadczyć przewozy osobowe w Warszawie, musisz wyposażyć samochód dodatkowo w:

 • pas żółto czerwony naklejony bezpośrednio pod szybami na ich całej długości,
 • numer boczny identyfikujący taksówkę,
 • herb Warszawy przyklejony pod numerem bocznym,
 • tabliczkę informacyjną opatrzoną hologramem z numerem rejestracyjnym pojazdu i numerem licencji,
 • identyfikator kierowcy taksówki,
 • tabliczkę zawierającą czytelny cennik, naklejoną w lewym górnym rogu szyby, tylnych prawych drzwi.

Obowiązkowe oznakowanie w Krakowie

W Krakowie wszystkie taksówki obowiązane są mieć:

 • naklejkę zwierającą herb miasta, napis „KRAKÓW” i numer boczny taksówki, naklejoną centralnie z obu stron na przednich drzwiach taksówki,
 • dwustronną naklejkę zawierającą informacje o opłatach za przewozy taksówką na szybie tylnych prawych drzwi pojazdu,
 • naklejkę z informacją o organie właściwym do rozpatrzenia skarg, wniosków i uwag na szybie tylnych lewych drzwi pojazdu, widoczną także od wewnątrz,
 • na przedniej szybie tabliczkę informacyjną opatrzoną hologramem zawierająca numer licencji i boczny taksówki,
 • identyfikator kierowcy taksówki w miejscu umożliwiającym jego swobodne przeczytanie z pozycji pasażerów.
Bolt

Chcesz pracować jako kierowca Bolta?

Obowiązkowe oznakowanie w Katowicach

Według Uchwały Rady Miasta Katowice, do obowiązkowego oznaczenia wszystkich taksówek należą:

 • emblematy boczne zawierające logo miasta Katowice i numer boczny na przednich drzwiach pojazdu,
 • dwustronna tabliczka zawierająca informacje o opłatach za usługi przewozowe,
 • tabliczka zawierająca zasady przewozu osób taksówkami na terenie Katowic.\
kobieta zamawiająca przejazd taksówką

Obowiązkowe oznakowanie w Gdańsku

W Gdańsku obowiązkowe oznaczenia to:

 • naklejka, zawierająca herb miasta, napis „ GDAŃSK” i numer boczny taksówki,
 • tabliczka zawierająca informacje o cenniku za przejazdy.

Obowiązkowe oznakowanie w Poznaniu

Na terenie miasta Poznania istnieje obowiązek zastosowania oznaczeń obejmujących:

 • szachownicę z biało-czarnych kwadratów, naklejoną na całej długości podszybia,
 • na przednich drzwiach numer boczny, poniżej herb miasta, a pod nim napis POZNAŃ,
 • numer licencji oraz numer rejestracyjny pojazdu wraz z hologramem na tabliczce umieszczonej w górnym prawym rogu przedniej szyby,
 • cennik naklejony na szybie prawych tylnych drzwi, widoczny dla pasażera z zewnątrz i wewnątrz pojazdu.

Obowiązkowe oznakowanie we Wrocławiu

Na terenie Wrocławia obowiązuje dodatkowe oznaczenie TAXI w postaci:

 • numeru bocznego umieszczonego po obu stronach pojazdów,
 • napisu „WROCŁAW” – umieszczonego nad numerem bocznym,
 • tabliczkę z informacją dla pasażerów o wysokości opłat za przejazd, umieszczoną na szybie prawych, tylnych drzwi pojazdu, tak, aby była widoczna zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz,
 • informacje o organie właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków, posiadaniu przez kierowcę Regulaminu przejazdów do wglądu oraz o zakazie palenia wewnątrz pojazdu.

Czy można zastosować pozostałe oznaczenia, niewymienione w uchwałach?

Każde miasto rządzi się swoimi zasadami, dlatego też umieszczenie jakichkolwiek innych oznaczeń (np. reklamy swojej firmy taksówkarskiej, numeru telefonu itd.) należy skonsultować w urzędzie. Warto wieć odwiedzić wcześniej biuro administracji zajmującej się sprawami przewozów osobowych. W wielu przypadkach dodatkowe oznaczenia poza logotypem korporacji są niedopuszczalne.

Czy obowiązek oznakowania dotyczy także kierowców aplikacji?

Nawet jeśli świadczysz usługi przewozowe we własnym zakresie, współpracując z jedną z popularnych aplikacji, takich jak Uber czy Bolt, musisz posiadać licencję taksówkarską i stosować się do wszystkich wymagań obowiązujących na terenie danego miasta.

taksówkarz realizujący kurs

Oznakowanie taksówki – Podsumowanie

Obowiązkiem kierowców TAXI, poza posiadaniem licencji i dostosowaniem pojazdów pod względem posiadania taksometru i kasy fiskalnej, jest oznaczenie samochodów we właściwy sposób. W Polsce wspólnym mianownikiem dla wszystkich miast jest umieszczenie na dachu lampy TAXI. Natomiast cała reszta oznaczeń, jak np. numery boczne, herby, identyfikator kierowcy taksówki, cenniki itp. są ustalane bezpośrednio przez uchwały rady miasta. Błędne oznaczenia lub ich brak mogą skutkować wysokimi mandatami i zakazem kontynuowania przewozów do czasu ich poprawienia.