Zaznacz stronę

W dobie rosnącej popularności usług transportowych na żądanie, takich jak Uber, pojawia się wiele pytań dotyczących zasad ruchu drogowego i dostępu do specjalnych pasów ruchu, które tradycyjnie zarezerwowane były dla pojazdów komunikacji miejskiej i innych uprzywilejowanych użytkowników dróg. Jednym z takich pytań jest, czy pojazdy Ubera mogą korzystać z buspasów (czyli przywilejów zarezerwowanych dotąd dla TAXI) co mogłoby potencjalnie wpłynąć na efektywność i czas przejazdu tych prywatnych usług transportowych.
Prawo do korzystania z buspasów przez pojazdy Ubera w Polsce jest kwestią złożoną i zależy od lokalnych przepisów oraz polityk transportowych poszczególnych miast czy gmin. W zależności od nich, kierowcy, którzy wykonują odpłatne przewozy, mogą być traktowani podobnie do kierowców taksówek, co w niektórych przypadkach umożliwia im korzystanie z buspasów, podczas gdy w innych mogą być zobowiązani do przestrzegania tych samych zasad, co prywatne pojazdy osobowe, co wyklucza je z korzystania z pasów z napisem „BUS”.

Jakie pojazdy mają prawo jeździć po buspasach?

Kierowcy, którzy wykonują odpłatny przewóz osób w firmie Bolt i Uber, mieliby zdecydowanie łatwiejsze zadanie, gdyby mogli bez ograniczeń korzystać z buspasów – łatwo omijaliby korki, a ich klienci szybciej i sprawniej docieraliby na miejsce. Trzeba jednak pamiętać, że z założenia buspas przeznaczony jest przede wszystkim dla:

  • linii regularnych – czyli pojazdów transportu zbiorowego jeżdżących na regularnych trasach;
  • licencjonowanych kierowców pojazdów, które posiadają lokalne oznaczenia taxi;
  • kierowców pojazdów świadczących przewóz osób niepełnosprawnych;
  • pogotowie ratunkowe, pojazdy policji i straży miejskiej, straży pożarnej oraz inne służby miejskie również mogą jechać buspasem.

Jeśli Twoim pomysłem na najbliższą przyszłość jest praca w Uber, musisz dokładnie wiedzieć, gdzie i w jakich okolicznościach zarządca drogi zezwala na jazdę buspasem – to pozwoli Ci uniknąć niepotrzebnego stresu, a nawet mandatu.

Uber

Chcesz pracować jako kierowca Ubera?

Odpłatne przewozy a buspasy – co warto wiedzieć?

W Polsce przepisy dotyczące korzystania z buspasów mogą różnić się w zależności od miasta lub regionu, ponieważ lokalne władze mogą wprowadzać własne regulacje. Jednak istnieją ogólne zasady określone na poziomie krajowym dotyczące tego, które pojazdy mogą korzystać z buspasów. I to jest najważniejsza zasada, która powinna przyświecać każdemu, kto świadczy usługi w ramach Ubera.

Ważne jest, aby zawsze sprawdzać lokalne przepisy i oznakowanie drogowe, które informują o tym, które pojazdy mogą korzystać z danego buspasu, ponieważ mogą występować wyjątki od ogólnych zasad. Oznakowanie buspasów zawiera informacje nie tylko o tym, kto może z nich korzystać, ale także o godzinach, w których buspasy są czynne dla uprawnionych pojazdów (nie każdy wie, że niektóre buspasy są dostępne tylko w wyznaczonych godzinach).

buspas

Czy w Polsce samochody elektryczne mogą jeździć buspasem?

W Polsce pojazdy elektryczne mogą być uprawnione do korzystania z buspasów, jednak zasady dotyczące ich użytkowania zależą od lokalnych regulacji poszczególnych miast lub gmin. Niektóre miasta decydują się na umożliwienie pojazdom elektrycznym korzystania z buspasów jako sposób na promowanie ekologicznych środków transportu i redukcję emisji spalin.

Aby samochód elektryczny mógł legalnie korzystać z pasów ruchu z napisem „BUS”, zazwyczaj musi spełniać określone kryteria, takie jak posiadanie odpowiedniego oznaczenia (np. specjalnej naklejki) lub rejestracja w programie miejskim promującym elektromobilność. Warto jednak podkreślić, że możliwość korzystania z buspasów może być ograniczona do określonych godzin lub dni lub dotyczyć tylko wybranych buspasów.

Uber

Chcesz pracować jako kierowca Ubera?

Aby uzyskać aktualne informacje na temat możliwości korzystania z buspasów przez samochody elektryczne w danej lokalizacji, najlepiej jest zapoznać się z aktualnymi przepisami i zarządzeniami wydanymi przez lokalne władze lub instytucje odpowiedzialne za transport i infrastrukturę drogową. Polskie miasta coraz częściej wdrażają i aktualizują swoją politykę w zakresie mobilności miejskiej, w tym aspekty dotyczące pojazdów elektrycznych, dlatego stan prawny może się zmieniać.

Czy w Polsce samochody hybrydowe mogą jeździć buspasem?

W Polsce samochody hybrydowe, podobnie jak samochody elektryczne, mogą mieć ograniczone możliwości korzystania z buspasów, i również w ich przypadku zależy to od lokalnych regulacji poszczególnych miast lub gmin. Generalnie, przepisy dotyczące korzystania z buspasów są ustalane na poziomie lokalnym i mogą różnić się w zależności od miasta.

Niektóre miasta mogą zezwalać na korzystanie z buspasów przez pojazdy hybrydowe, szczególnie te o niskiej emisji spalin, jako sposób na promowanie bardziej ekologicznych form transportu. Jednak w wielu miejscach uprawnienia te są ograniczone wyłącznie do pojazdów w pełni elektrycznych i nie obejmują samochodów hybrydowych.

Miejski transport osób niepełnosprawnych

Podobnie jak w wielu innych krajach, także w Polsce przepisy dotyczące korzystania z buspasów są przede wszystkim skoncentrowane na typach pojazdów, a nie na indywidualnych uprawnieniach kierowców, takich jak status osoby niepełnosprawnej. Oznacza to, że osoby niepełnosprawne, podobnie jak inni kierowcy, generalnie nie mają automatycznego prawa do korzystania z buspasów, chyba że kierują pojazdem, który zgodnie z lokalnymi przepisami ma do tego prawo (np. taksówkami, pojazdami komunikacji miejskiej, pojazdami uprzywilejowanymi).

Podsumowanie

Do pojazdów, które zazwyczaj mają prawo korzystać z buspasów i wjeżdżać do stref o ograniczonej dostępności dla ruchu kołowego, należą:

  • pojazdy komunikacji miejskiej – autobusy komunikacji miejskiej są głównymi użytkownikami buspasów. Ich priorytetowe traktowanie ma na celu przyspieszenie transportu publicznego i uczynienie go bardziej atrakcyjnym dla pasażerów;
  • służby ratunkowe – pojazdy służb ratunkowych takie jak karetki pogotowia, straż pożarna, policja, mogą korzystać z buspasów podczas jazdy na sygnale w ramach akcji ratunkowych lub interwencyjnych;
  • taksówki – w wielu miastach taksówki mogą korzystać z buspasów, co ma na celu przyspieszenie ich podróży i zwiększenie efektywności usług transportowych, pomimo że nie obsługują linii regularnych. Warunki korzystania przez taksówki z buspasów mogą być regulowane lokalnie;
  • inne pojazdy uprzywilejowane – w niektórych przypadkach specjalnie oznakowane pojazdy mogą mieć zezwolenie na korzystanie z buspasów. Mogą to być pojazdy używane przez miejskich urzędników lub inne pojazdy na specjalnych zasadach.
  • rowerzyści – w niektórych miastach i lokalizacjach rowerzyści mogą być dopuszczani do korzystania z buspasów – zwłaszcza tam, gdzie nie ma dedykowanych ścieżek rowerowych. Dostępność buspasów dla rowerzystów jest kwestią lokalnych regulacji.

Podsumowując – w myśl wprowadzonej w 2020 roku ustawy Lex Uber kierowcy Uber mogą poruszać się po bus pasach, podobnie jak taksówki i pojazdy uprzywilejowane.